Gå til indhold
Bibeloversætter bliver årets teolog 2013

Bibeloversætter bliver årets teolog 2013

Iver Larsen har med en tillægsuddannelse i lingvistik og bibeloversættelse i bagagen siden 1977 sammen med sin hustru Alice arbejdet for Wycliffe Bibeloversættere, i mange år med base i Kenya. Iver Larsen har forestået oversættelsen af Bibelen til sabaot-sproget og færdiggjorde tillige i 2007 ”Bibelen på hverdagsdansk”, som er en dansk nyoversættelse fra grundsprogene.

 Prisoverrækkelse

Formanden for Menighedsfakultetet, sognepræst Jørgen Jørgensen, sagde ved udnævnelsen på Lærernes Missions Forenings sommerstævne i Århus den 30. juli, at valget var faldet på ”et menneske, der lever et stille og ikke særligt iøjnefaldende liv, men som på sit felt er absolut kompetent – ekspert. …”. Iver Larsens arbejde ”er teologi, når det er bedst: Et redskabsfag, der åbner for Guds visdom – øser af åbenbaringen og gør det tilgængeligt for almindelige mennesker.” Iver Larsen udtrykker således gennem sit livslange engagement, at kristendom kan og skal oversættes og overrækkes til nye generationer og nye steder. Med udnævnelsen fulgte en check på 5000 kr.

Læs hele artiklen på Menighedsfakultetets hjemmeside, hvor man også kan se listen over modtagere siden prisen blev indstiftet i 2005.

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37