Andre skriver

Artiklernes indhold er alene udtryk for forfatterens holdning og er derfor ikke nødvendigvis udtryk for ELN’s synspunkter.

I tide og utide

“Jeg har læst de fleste, og det første ord, som falder mig ind, er ordet befriende,” skriver Frede Møller i en anmeldelse af prædikensamlingen “I tide og utide” på kirkelig-samling.dk. Trods klar tale irriteres anmelderen alligevel over “en leflen for tidsånden”.

Læs mere: kirkelig-samling.dk

Lad os vove at provokere

”Vi udelader trosbekendelsen,” lød præstens afgørelse. ”Vi skal jo ikke provokere nogen, og i dag er det mest de kirkefremmede, der kommer’” Sætningen blev hængende lidt i den kolde og klare vinterluft: ”Vi skal  ikke provokere nogen”. Det skriver Kristian S. Larsen i Nyt Babel

Læs mere: nytbabel.dk

Kirke for høj og for lav

I farten synes nogle at glemme, at folkekirken er et trossamfund og dermed ikke det samme som biblioteksvæsnet eller teknisk forvaltning. I samfundet er alle – selvfølgelig – lige for loven. Men samfundet har også både tros- og ytringsfrihed. Det skriver formanden for Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse Kristian S. Larsen.

Læs mere: kirkelig-samling.dk

Lov der kriminaliserer holdninger skal gøres permanent

I et frit demokrati skal det ikke være kriminelt at udtrykke en holdning. Og det er dybt problematisk, at der eksisterer en lov, der netop kriminaliserer holdningstilkendegivelser. At loven kun gælder i forbindelse med religiøs oplæring og ikke i alle mulige andre sammenhænge, gør den ikke mindre problematisk. Tværtimod. Det skriver formanden for Foreningen Åndsfrihed på aandsfrihed.dk den 3. januar.

Læs mere: aandsfrihed.dk

Ku' du tænke dig et meningsfuldt job? ELN søger frivillig projektkoordinator! Se mere her

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!