Gå til indhold
3 ønsker til ny kirkeminister

3 ønsker til ny kirkeminister

I forbindelse med den seneste ministerrokade har Folkekirken fået en ny kirkeminister. Det tegner til at blive et afgørende skifte i forhold til kirkeminsterens måde at håndtere forholdet mellem stat og kirke. For mens Manu Sareen kaldte sig folkekirkens chef, så betegner Marianne Jelved sig som  folkekirkens tjener. Hun udtaler til Kristeligt Dagblad: “Sådan set er det logisk nok. Minister betyder tjener, og nu er jeg kirkeminister, altså er jeg tjener for kirken.”

Det betyder dog ikke, at Marianne Jelved ikke vil røre ved forholdet mellem stat og kirke og det igangværende arbejde med strukturreformen fortsætter uændret.

3 ønsker til den nye kirkeminister

Formand for Evangelisk Luthersk Netværk Henrik Højlund håber at Marianne Jelved kommer godt igang med sin nye tjeneste og ser frem til en konstruktiv dialog om folkekirkens fremtid . På spørgsmålet om, hvad han ønsker for hende som kirkeminister, svarer han:

1. Jeg ønsker, at Marianne Jelved må kende sin plads som kirkeminister. Det vil sige, at hun agere som den, der udelukkende forholder sig til det rent politiske. Jeg ønsker med andre ord, at hun holder sig langt fra at forsøge at give den som kvart ærkebiskop.

2. Jeg ønsker, at hun må være ægte demokratisk sindet, så hun beskytter mindretallene mod flertallets rummeligheds-tyranni.

3. Jeg kender ikke Jelveds personlige ståsted rent trosmæssigt, men jeg vil ønske for hende, at mødet med kirken må bringe troen i spil helt personligt for hende.

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37