Når en præst søger embede

Det er aldrig sundt for hverken præst eller menighed, at præsten ændrer sin holdning til teologiske testspørgsmål for at få et embede. Der tales meget om præstemangel i disse år….

Far er ikke mor

Hvem tænker på børnenes tarv, når det gælder øremærket barsel til mænd? spørger Mikael Jalving i Jyllands-Posten den 15. september.

Dette er et udpluk. Find gudstjenester og alle aktiviteter på menighedernes hjemmesider.

Vi kan vælge at give op eller kæmpe for sandheden - i tillid til Gud og af kærlighed til mennesker.
Jens Lomborg
Formand for ELN

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!