Gå til indhold
Vendsyssel frimenighed indsætter også præst

Vendsyssel frimenighed indsætter også præst

Efter at Vendsyssel Frimenighed har eksisteret i fire måneder med tilkaldepræster til deres gudstjenester oprandt dagen endelig, hvor menigheden kunne indsætte deres egen præst.

Søndag den 9. december i Strandby skoles samlingssal blev Jón Poulsen, Gjern indsat som præst i Vendsyssel Frimenighed på 30%. Jón Poulsen er i forvejen præst i Søhøjlandets Kirke i en 70% ansættelse.

Ingolf Henoch Pedersen, præst i Fjellerup Valgmenighed skulle have stået for indsættelsen. Imidlertid blev der allerede aften forinden og morgendagen med en forrygende snestorm. En aflysning lurede. Gode råd var velkomne. Det mest nærliggende var, at Ingolf Henoch Pedersen kunne sende talen og få den læst op af et medlem fra menighedsledelsen. Og sådan blev det.

Indsættelsestalen tog udgangspunkt i Romerbrevet kap. 14, vers 14-17, og efter talen blev Guds velsignelse nedbedt over Jón Poulsen af Osvald Thomsen, Strandby og Brian Christensen, Holstebro.

En festlig dag menighedsledelsen udtrykker taknemmelig over først og fremmest ved nu at have deres egen præst og over det flotte fremmøde (ca. 90 deltagere) trods det dårlige vejrlig. Der blev bragt hilsner fra både Indre Missions kredsbestyrelse, sognemenigheden og flere af frimenighederne i ELNs menighedsnetværk.

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37