Gå til indhold
Pastoral Vejleder

Pastoral Vejleder

Den Pastorale Vejleder er formand for ELNs vejleder- og tilsynsordning, hvis formål er at yde åndelig vejledning til præster og menigheder, som ønsker at forpligte sig på Bibelen og kirkens bekendelser.

ELN indsatte d.16. juni 2012 Børge Haahr Andersen som Pastoral Vejleder, som en reaktion på det svigt, som flertallet af biskopperne i folkekirken har udsat kirken for, ved at medvirke til indførelsen af et ritual til vielse af homoseksuelle.

For valg- og sonepræster erstatter ordningen ikke det biskoppelige tilsyn, men er et supplement til dette tilsyn. Ritualet for bispevielse sætter ord på, at en biskop kan være præsternes præst, og gennem personlig kontakt med præster og menigheder kan være sjælesørger, åndelig vejleder og den, som synliggør kirkens enhed på dens evangelisk-lutherske grundlag. Denne side handler om: at styrke de svage, opsøge de vildfarne, være barmhjertig uden at tåle det onde, irettesætte uden at glemme barmhjertigheden. Det hører med til, hvad en biskop kan gøre, men det er ikke en tjenstlig pligt på samme måde som tilsynet ud fra kirkens grundlag.

I den nuværende kirkelige situation, hvor der i visse stifter kan være en kolossal afstand mellem præsten og biskoppen i forståelsen af, hvad evangelisk luthersk kristendom er, har ELN valgt at knytte til ved sondringen mellem skal og kan under biskoppens arbejde, sådan at vi overfører det frivillige ved biskoppens relation til sine præster (kan) til den vejlederordning, der varetages af ELN. Vi ønsker at søge åndelig vejledning hos de dele af dansk kirkeliv, som står fast på Bibelens og Bekendelsens grund. I den aktuelle situation har vi valgt at synliggøre en supplerende og alternativ vejlederordning på kirkens grund.

Hele ordningen er forklaret i dette dokument, som ELNs Tilsyns- og Vejlederråd samt Landsledelse har udsendt.

Indtil videre bakker i alt 59 præster op om ordningen:

Sogne- og valgmenighedspræster

Peter Bertelsen, sognepræst i Løsning og Korning
Flemming Burgdorf, Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør
Bent Skovhus Christensen, Sædden Kirke, Esbjerg
Martin Eskesen, valgmenighedspræst i Agerskov Valgmenighed
Niels Jørn Fogh, sognepræst i Lindehøj Kirke, Herlev
Jóannis Fonsdal, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV
Anders Grinderslev, sognepræst i Sct Hans Kirke, Odense
Peter Kofoed Herbst, valgmenighedspræst i Kronjyllands Valgmenighed
Heine Holmgaard, sognepræst i Bedsted
Henrik Højlund, sognepræst i Løsning og Korning
Martin Jensen, sognpræst i Hemmet-Sdr. Vium
Bo Knudsen, sognepræst i Herning
Flemming Baatz Kristensen, sognepræst i Sct Pauls Kirke, Aarhus
Leif Kristiansen, sognepræst i Silkeborg
Uffe Kronborg, sognepræst i Ansgarskirken, Aalborg
Flemming Mose Lauridsen, valgmenighedspræst i Ølgod Valgmenighed
Henrik Laursen, sognepræst i Vigerslev Kirke, Valby
Daniel Lind, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke
Leif Mortensen, sognepræst i Aulum og Hodsager
Per Munch, sognepræst i Nyker
Frede Møller, sognepræst i Hinge, Vinderslev og Vium
Allan Graugaard Nielsen, Vor Frelsers Kirke, Aalborg
Leif Nielsen, sognepræst i Vor Frelsers Kirke, Horsens
Jakob Valdemar Olsen, sognepræst i Emdrup Kirke, Kbh NV
Jørn A. Pedersen, sognepræst i Lødderup-Elså
Ingolf Henoch Pedersen, fung. valgmenighedspræst i Fjellerup Valgmenighed
Jòn Poulsen, valgmenighedspræst i Søhøjlandets Valgmenighed
Tage Rasmussen, sognepræst i Sct Hans Kirke, Odense
Børge Rasmussen, sognepræst i Fredens og Nazaret Kirker, Kbh Ø
Frederik Berggren Smidt, sognepræst i Tersløse-Skellebjerg-Niløse
Peder-Henning Rugager Søderstjerna, sognepræst i Lønborg-Egvad-Tarm
Peter Søes, sognepræst i Skelgårdskirken, Amager
Steen Frøjk Søvndal, sognepræst i Grindsted-Nollund-Urup
Esper Thidemann, sognepræst i Christianskirken, Aarhus
Thomas Uth, sognepræst i Brønderslev
Michael Lerche Nygaard, Kristkirken, Kolding
Roar Steffensen, Hedensted Valgmenighed

Skole- og organisationsansatte præster samt emeriti

Leif Andersen, Indre Mission og Menighedsfakultetet
Ole Andersen, Ordet og Israel
Christian Haahr Andersen, leder af Café Kilden i Herning
Benjamin Bach, Dansk Europamission
Erik H. Bennetzen, tidl. sognepræst, Vestervig
Robert Bladt, Kristeligt Forbund for Studerende
Jens Ole Christensen, Luthersk Mission
Henrik Nymann Eriksen, Luthersk Missions Højskole
Rasmus B. Houler, Sædding Efterskole
Jens Jensen, emeritus, Løgumkloster
Finn Kappelgaard, emeritus, Rønne
Flemming Kofod-Svendsen, emeritus, Birkerød
Anders Møberg, Promissio
Dan Månsson, LM-Kids
Bent Tage Nielsen, emeritus, Gårslev
Finn Rønne, lektor på Dansk Bibel-Institut
Christian Poulsen, emerti og ulønnet frimenighedspræst i Herning Bykirke

Frimenighedspræster

Claus Grønbæk, Københavnerkirken
Bent Houmaa Jørgensen, Aalborg Frimenighed
Brian Christensen, Lemvig bykirke
Jens Lomborg, Skjern Bykirke
Peter Rask, Kirken ved søerne, Silkeborg
Peter Techow, Bornholmerkirken