Gå til indhold

Praksis

Vejledningen/tilsynet foregår ved samtaler mellem vejleder/tilsynsmand og hhv. præst og menighedsledelse mindst en gang om året. Derudover står vejlederen/tilsynsmanden til rådighed for råd og vejledning efter behov.

Gælder vejledningen en frimenighed, så er der tale om et tilsyn. Gælder vejledningen en sognepræst eller en valgmenighed, så er der alene tale om åndelig vejledning.

Mindst én gang om året føres der en formel samtale mellem vejleder og præst, efter at vedkommende har besvaret en række spørgsmål fra vejlederen, ligesom at vejlederen og menighedens ledelse mødes mindst én gang om året.

Hvor det er muligt, vil vejlederen besøge menigheden en gang om året (visitats, visit, besøg), hvor han eventuelt prædiker ved gudstjenesten og holder vejledningstale efter at have fået de oplysninger, han har bedt om. Efterfølgende drøftes vejledningen i bestyrelsen med rapportering tilbage til vejlederen.

Vejlederen står til rådighed med råd og vejledning efter behov, ligesom han kan henvende sig til menigheden, når han vil, hvis der er noget, det ligger ham på sinde at få sagt til menighed/præst. Når det sker er man forpligtet på at lytte til ham og svare ham på hans henvendelse.

De praktiske ting med at finde en vejleder og i det hele taget komme i gang med ordningen er beskrevet i dette notat.