Gå til indhold

Behov for vejledning

ELN tilbyder vejledning og tilsyn for menigheder og menighedslignende grupper samt for præster og menighedsledere.

I dag vokser behovet for tilsyn/åndelig vejledning fra græsrodsniveau. Det skyldes flere forhold:

  • Nogle steder fungerer den åndelige side af det folkekirkelige tilsyn ikke i praksis, og nogle biskopper vejleder i visse spørgsmål imod Guds ord.. Mistilliden til biskoppernes udøvelse af det åndelige tilsyn er derfor ofte stor.
  • Gennem at gå ind under tilsyn / åndelig vejledning ønsker man at tage et medansvar for, at lokale menigheder ikke bliver isolerede øer, men blive en del af et fællesskab af menigheder.
  • Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring dels for ikke at blive opslugt af falsk lære og miste profil, dels for at blive klædt på til og få udviklet sin tjeneste som en autentisk ordets tjeneste i Åndens kraft.
  • Mange lutherske kristne indretter sig i frimenigheder, husmenigheder og lignende. Gennem ELN ønsker vi at tilbyde disse menigheder en mulighed for tilsyn. De første skridt blev taget, da nogle nyere valgmenigheder ved siden af det formelle biskoppelige tilsyn skabte sig en åndelig vejlederordning, ligesom Dansk Oase også rummer et netværk for præster og menigheder. Her er allerede gjort nogle erfaringer, som vi i ELN kan have glæde af og bygge videre på.

Der kan læses mere om overvejelserne bag ELNs tilsyns- og vejlederordning i dette notat.