Gå til indhold

Introduktion

ELN tilbyder vejledning og tilsyn for præster, menigheder og menighedslignende grupper

ELNs tilsyns- og vejlederordning er et tilbud til såvel menigheder som præster/menighedsledere. Her kan du læse, hvad der lægger bag dette tilbud, og hvordan det tager sig ud i praksis.
Over for frimenigheder taler vi om et egentlig tilsyn, mens der over for menigheder i
Folkekirken, som er underlagt et biskoppeligt tilsyn, er tale om åndelig vejledning. I det
følgende er begge former tænkt med ind, også der hvor der i nogle tilfælde kun tales om
tilsyn eller i andre tilfælde kun tales om vejledning.

I dag vokser behovet for tilsyn/åndelig vejledning fra græsrodsniveau. Det skyldes flere forhold:

  • Nogle steder fungerer den åndelige side af det folkekirkelige tilsyn ikke i praksis, og nogle biskopper vejleder i visse spørgsmål imod Guds ord. Mistilliden til biskoppernes udøvelse af det åndelige tilsyn er derfor ofte stor.
  • Mange menigheder og præster oplever et positivt behov for ledelse, vejledning, støtte, opmuntring dels for ikke at blive opslugt af falsk lære, dels for at kunne være lys og salt i verden.
  • Flere lutherske kristne indretter sig i frimenigheder, husmenigheder og lignende. Gennem ELN ønsker vi at tilbyde disse menigheder en mulighed for tilsyn.

Praksis

Menigheden/præsten, som ønsker en vejleder/tilsynsmand kontakter ELN’s landsleder. Har man selv forslag til en vejleder, er disse velkomne. Ellers hjælper ELN’s vejlederråd med at finde en vejleder. Før vejlederen skal spørges, godkender både den som søger vejledning og vejlederrådet de foreslåede vejledere. Når der er fundet et match, underskriver både menigheden/præst og vejlederen en aftale, hvor rammerne for ordningen er beskrevet. Udgifter til kørsel og lign. ifm ordningen betales af den, som søger vejledning. Der tilbydes ikke honorar.

Aftalen gælder normalt for fire år og kan forlænges. Aftalen kan opsiges af menighed/præst såvel som vejleder med tre måneders varsel. Der lægges op til, at præst og vejleder har mindst to samtaler om året, hvoraf den ene kan afholdes på baggrund af en skriftlig besvarelse af spørgsmål fra vejlederen. Er der tale om vejledning af en menighed, mødes vejleder og menighedens ledelse mindst én gang om året.
Hvor det er muligt, deltager vejlederen en gang om året ved en gudstjeneste, hvor han holder en kort vejledningstale og eventuelt prædiker.
Vejlederen står til rådighed med råd og vejledning efter behov, ligesom han kan henvende sig til menigheden, når han vil, hvis der er noget, det ligger ham på sinde at få sagt til menighed/præst. Når det sker er man forpligtet på at lytte til ham og svare ham på hans henvendelse.

Vejlederen har ingen anden myndighed i forhold til menighed/præst end Ordets myndighed. Han er at forstå som en tjener, menighed/præst har kaldet til at føre et åndeligt tilsyn med formaning og trøst, visioner, vejledning ud fra Guds ord og kirkens bekendelse og aktualisering af den ind i menighedens og præstens livssituation. Vejledningen kan udmønte sig i både anbefalinger, formaninger, opmuntringer og tilskyndelser.

Menigheden er i alle tilfælde skyldig at lytte til vejlederen, nøje prøve hans ord og vise god vilje til at lytte til ham. Kommer vejlederen i en situation, hvor han må udtale et bibelsk begrundet påbud til menigheden, har menigheden/præsten pligt til at følge hans vejledning. Sker dette ikke, kan han indstille til vejlederrådet, at vejledningsordningen med den konkrete menighed/præst bringes til ophør. I denne situation udbeder vejlederrådet sig en skriftlig redegørelse fra vejlederen og menigheden/præsten. På baggrund af disse redegørelser beslutter vejlederrådet, om aftalen skal ophæves.

Vejlederrådet

Ordningen administreres af et vejlederråd, som nedsættes af ELN’s landsledelse og ledes af den pastorale vejleder. dvs at Vejlederne står til ansvar overfor vejlederrådet. Vejlederrådet varetager kontakten til vejlederne, og hvert andet år samler vejlederrådet vejlederne til en inspirationssamling.