Gå til indhold
Skjern bykirke indvier præst

Skjern bykirke indvier præst

Menigheden skiftede i foråret status fra valg- til frimenighed, og valgte samtidig at ansætte endnu en præst. Morten Rugager Kristensen er ansat på 50 % og skal sideløbende færdiggøre det sidste års studier på teologi.
Ansættelsen sker med fokus på oprettelsen af mellemstore fællesskaber i en menighed, der vokser på vej mod 300 børn og voksne.
Desuden skal Morten Rugager Kristensen lede konfirmand-undervisningen og forestå månedlige gudstjenester.
Indvielsen til tjenesten skete med læsning af bibelske tekster og forbøn under håndspålæggelse. Der mødte godt 200 mennesker op til gudstjenesten, hvor Bykirken også havde inviteret Børge Haahr Andersen som repræsentant for Evangelisk Luthersk Netværk.
Skjern Bykirke er en del af Menighedsnetværket i ELN, som nu tæller 17 forskellige menigheder.

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37