Gå til indhold

Mindre grupper i ELN’s M-netværk

Ledergruppe eller inspirationsgruppe

En ledergruppe eller en inspirationsgruppe, der virker ud fra en menighed/kirke kan også blive medlem af M-netværket på lige fod med menigheder og menighedslignende grupper. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor hele menigheden eller kirken ikke føler det naturligt at blive tilknyttet ELN’s Menighedsnetværk.

Bibelgruppe, cellegruppe, bedegruppe eller …

Andre mindre grupper som f.eks. bibelkredse, cellegrupper, bedegrupper og lignende kan også blive tilknyttet M-netværket. Det kan dog ikke ske for grupper, som hører til en menighed/kirke, som allerede er tilknyttet M-netværket.

Hvis flere små grupper fra samme menighed ønsker tilknytning til M-netværket, skal det koordineres, så de fremstår som en samlet gruppe fra menigheden. Det vil være denne samlede gruppe, der kan opstille kandidater og have stemmeret ved valg til styregruppen og det vil de have som en mindre gruppe, som beskrevet ovenfor.

Samme regler

Der gælder de samme regler for en mindre gruppe, som for øvrige medlemmer af M-netværket:

  • Gruppen skal have en formand, som på gruppens vegne kan gøre aftaler med ELN om tilknytningen.
  • Gruppen skal kunne tilslutte sig ELN’s formål og grundlag og Odenseerklæringen.
  • Gruppen kan opstille kandidater til valg til styregruppen for M-netværket, men har kun én stemme ved afstemning.

Grupper på op til 10 personer betaler et årligt kontingent på 500 kr.

  • Vist 29 gange