Gå til indhold

Nicolai Skjøtt
Konsulent for konfliktløsning

Kan tilbyde sparring, undervisning og konsulentbistand omkring konflikthåndtering og mediation/mægling mellem flere parter. Telefonisk sparring er gratis. Der aftales honorar ved konkret opgaveløsning

nskjoett@gmail.com
23 44 69 54