Gå til indhold

Konsulenter

Sven Madsen
Konsulent vedr. organisatoriske forhold

Kan tilbyde sparring, undervisning og konsulentbistand omkring ledelse, menighedsrådsarbejde, visionsformulering, evaluering, konflikthåndtering, personprofilanalyser (team og ansættelse) mm. Telefonisk sparring er gratis. Honorar aftales ved konkret opgaveløsning.

Cand.rer.soc (ph.d). Kvalitetschef i Blå Kors Danmark samt leder af konsulentfirmaet Evidentia. Menighedsrådsformand i Sct Hans Kirke i Odense.

Gitte Møller Thomsen
Pædagogisk konsulent

Medlem af Vendsyssel Frimenighed

Nicolai Skjøtt
Konsulent for konfliktløsning

Kan tilbyde sparring, undervisning og konsulentbistand omkring konflikthåndtering og mediation/mægling mellem flere parter. Telefonisk sparring er gratis. Der aftales honorar ved konkret opgaveløsning

Claus Grønbæk
Konsulent vedr. mission

Leder af Netværk for Missionale Menigheder og frimenighedspræst i Københavnerkirken

Nikolaj Nikolajsen
Konsulent vedr. jura

Medlem af Kronjyllands Frimenighed
Advokat (H), juridisk chef i KA

Hans Kallesø
Konsulent vedr. økonomi

Medlem af Ølgod Valgmenighed

Carsten Korsholm Poulsen (Sprint)
Frimenighedskonsulent

Undervisningskonsulent i Indre Mission og ulønnet hjælpepræst i Frimenigheden Broen i Vejle

Peter Techow
Frimenighedskonsulent

Præst i Bornholmerkirken 2006-2018.
Fra 2018 ansat i LM.

Indlæs flere