Gå til indhold

Information

ELNs Menighedsnetværk er et mødested, hvor menigheder og menighedslignende grupper kan netværke med hinanden, få inspiration og samarbejde om projektet og arrangementer.

Fælles for dem er, at de ønsker at inspirere, vandre sammen, støtte og udfordre hinanden i det at være kirke og kristent fællesskab. Det foregår gennem gensidig sparring og tager derfor udgangspunkt i den enkelte menighed og den baggrund, som man kommer fra.

M-netværkets formål er samlet i denne vision:

Et netværk af menigheder, som ud fra et fælles teologisk grundsyn – i respekt for hinandens forskelligheder – vil opmuntre og inspirere hinanden til at være levende og missionerende menigheder.

Der er grund til at betone netop forskelligheden som en værdi og som et udtryk for den rummelighed vi ønsker i netværket. Læs mere om, hvorfor forskelligheden er vigtig.

Medlem af M-netværket

Alle former for menigheder og menighedslignende fællesskaber kan blive medlemmer af M-netværket: Sognemenigheder, menighedssamfund, valgmenigheder, frimenigheder, husmenigheder og menighedslignende grupper f.eks. med tilknytning til de kirkelige organisationer.

Mindre grupper kan også være medlem – læs mere her

Det forudsættes, at den gruppe, der ønsker at tilknytte sig M-netværket, har en ledelse, der kan indgå aftaler med M-netværkets ledelse på gruppens vegne.

For at være medlem af M-netværket skal man kunne tilslutte sig ELNs formål og grundlag, som de fremgår af vedtægterne, og sådan som det kommer til udtryk i Odenseerklæringen af 27. august 2006. Man kan naturligvis samtidigt være medlem af andre netværk eller organisationer.

Hvad kan man opnå, og hvad kan man yde gennem M-netværket?

Gennem deltagelse i M-netværket opnår en menighed/et menighedslignende fællesskab:

 • fællesskab og erfaringsudveksling gennem arrangementer og interaktion på internettet med menigheder/menighedslignende grupper, som man åndeligt og teologisk er på linje med
 • infomation og nyheder fra ELN
 • tilbud om åndeligt tilsyn og vejledning gennem ELN
 • tilbud om konsulenthjælp og kontakt til de foreninger og netværk, som ELN samarbejder med
 • mulighed for at arrangere noget i fællesskab: Stævner, menighedscamping, lejre o.l.
 • netværk og ressourcedeling med andre, der har samme tjenesteområder, f.eks. omkring børnearbejde, ledelse eller lovsang

Gennem deltagelse i M-netværket tilbyder en menighed/et menighedslignende fællesskab:

 • at give viden, erfaring og inspiration videre til de andre og dermed støtte dem i at fastholde deres mål og nå dem
 • eventuelt at invitere andre i M-netværket til at deltage i egne arrangementer, kurser o.l.
 • at tage medansvar for ELNs arbejde bl.a. ved at opfordre egne medlemmer til at blive medlemmer af ELN og støtte arbejdet i ELN økonomisk

Økonomi

En menighed eller gruppe, som er tilknyttet M-netværket betaler et årligt kontingent, som er bestem af antal voksne medlemmer eller gennemsnitligt antal kirkegængere/mødedeltagere:

 • I fri- og valgmenigheder er kontingentet 40 kr. årligt pr. medlem over 18 år.
 • Sognekirke over 1000 indbyggere betaler 2.750 kr
 • Sognekirke under 1000 indbyggere betaler 1375 kr
 • Smågruppe 550 kr

Desuden opfordrer man sine medlemmer til personligt at melde sig ind i ELN.

Ledelse af M-netværket

M-netværket ledes af ELNs Landsledelse, som nedsætter en styregruppe til at drive M-netværket. I Styregruppen skal der sidde mindst en person fra Landsledelsen, og Landsledelsen skal tilse, at der i repræsentantskabet for ELN er personer fra menigheder/grupper, som er tilknyttet M-netværket.

Landsledelsen fastsætter de overordnede strukturer, rammer og procedurer for M-netværkets arbejde, herunder de økonomiske rammer.

Indlæs flere