Gå til indhold
Se program og tilmeld dig KIRKEFEST I BØRKOP

Se program og tilmeld dig KIRKEFEST I BØRKOP

Velkommen til Kirkefest i Børkop.

Temaet for festen er i verden, men ikke af verden, og det handler om, hvordan vi frimodigt lever som kristne, der på én gang er børn af vores tid og børn i Guds rige.

Hvordan kan vi med frimodighed fastholde sandheden både i menigheden, i samfundet og i alle de forskellige sammenhænge, hvor vi lever og arbejder?

Kirkefesten tager fat på temaet med opmuntrende forkyndelse, klare analyser, udfordrende paneldebat og med workshops, som rammer lige ned i hverdagen med spørgsmålet: Hvordan taler jeg med min nabo, studiekammerat ellerkollega om…

Alle er hjertelig velkomne!

Tilmeld dig her.

Hent programmet som pdf: Kirkefest 2019

Program

14.00 Velkommen!
14.15 Konsekvenserne af Guds alt for tidlige bortgang – en analyse af
samfund, kirke og menneskers tro. V. højskoleforstander Robert
Bladt.

15.00 Kaffe.

15.30 Panelsamtale: ELN ønsker at være en profetisk røst i samtiden.
Hvordan udmøntes det i praksis af enkeltpersoner og menigheder.
I panelet sidder redaktør på Kristeligt Dagblad Kåre Gade, sognepræst
og debattør Jens Ole Christensen, præst og formand for ELN
Jens Lomborg.

16.15 Frimodig kirke – sammen for sandhed og kærlighed. Højskoleforstander og medlem af ELN’s landsledelse Henrik
Nymann Eriksen sætter ELN’s vision i fokus.

16.30 Workshops

18.00 Aftensmad

18.45 Den pointe tager jeg med hjem: Dryp fra dagens workshops

19.00 Vidnesbyrd i neutralzonen. Om kristendom i det offentlige rum.
V. cand.theol. Michael Mørch Agerbo, leder af Center for teologi i
praksis, Dansk Bibel Institut.

19.45 Andagt og lovsang

20.30 Tak for i dag

Workshop 1-5

Alle workshop tager udgangspunkt i spørgsmålet: Hvordan taler jeg med min nabo, min kollega eller min ven om…

 1. … skabelse og evolution
  Hvad gør jeg, når min ven har svært at tage Bibelen alvorligt, fordi han/hun er overbevist om at evolutionsteorien er et uimodsigeligt faktum? Karsten Pultz, der er forfatter til bogen: ‘Exit Evolution’ og en kendt fortaler for Intelligent Design (ID), vil i sit oplæg fremlægge den stærke videnskabelige empiri, der trækker tæppet væk under evolutionsmodellen og komme med oplæg til, hvordan ID kan bruges i apologetisk øjemed som evidens for skabelse
 2. … homoseksualitet (Køn og identitet)
  Hvordan taler jeg om det, som jeg måske ikke selv er afklaret med? Hvordan finder jeg rundt i alle de forskellige ord, og er det overhovedet nødvendigt? Hvad gør jeg, når det vækker ubehag i mig
  bare at tale om det? Hvordan forholder jeg mig, når det bliver dybt personlig hos mig selv eller mine nærmeste?
  V. Karsten Amby, portner/pedel i Bethesda.
 3. … at være forældre i en pluralistisk tid
  Hvordan hjælpe og inspirere børn til frimodigt at være kristne i en pluralistisk og sekulær hverdag?
  – Det gælder tro, sex, festkultur, mediebrug osv.
  – Det gælder små og store børn.
  – Det gælder i skolen og fodboldklubben.
  – Det gælder, når børnene er på besøg hos kammerater og selv har dem på besøg.
  V. Carsten Hjorth Pedersen, daglig leder Kristent Pædagogisk Institut.
 4. … den kirke jeg kommer i
  Hvordan taler jeg på en god måde med min nabo om min menighed? Hvordan overhovedet få fortalt at jeg er kristen, og hvad det betyder for mig? Denne workshop vil omhandle hverdagsmission ved at tage afsæt i personlige erfaringer. Der vil blive stillet spørgsmålstegn ved måden vi typisk driver mission på, så bered dig på at blive provokeret, hvis du dukker op. V. stud.theol. og medlem af ELN’s landsledelse Søren Aalbæk Rønn.
 5. … tidens åndelighed
  Megen af den åndelige nysgerrighed går kirken og andre etablerede religiøse institutioner forbi – men den er der. I projektarbejdet I Mesterens Lys tror vi på, at Jesus findes og arbejder i den nysgerrighed, som findes i det nyåndelige og alternative. Dermed tror vi også, at der er noget at lære og noget at gøre for kirken. I workshoppen skal vi tale om erfaringer og muligheder for at følges med mennesker hen til Jesus.
  V. Thomas Frovin, projektleder for I Mesterens Lys, som er en del af den kristne missions- og dialogorganisation Areopagos.

Samtidig med workshop er der en samling for ledere og præster i ELN’s Menighedsnetværk. Oplæg og samtale ved Henrik Nymann Eriksen: Hvordan få en kvalificeret samtale i menighedsrådet om teologi og åndelighed.

Praktiske oplysninger

Sted
Børkop Højskole, Peder Breths Vej 1, 7080 Børkop.

Tid
Lørdag den 28. september 2018 kl. 14-20.30.