Gå til indhold

Kirkeligt Samråd i Aarhus Stift

Kirkeligt Samråd i Århus Stift ønsker på regionalt plan at virkeliggøre ELNs formål: At skabe et fællesskab mellem evangelisk-lutherske kristne i Danmark uanset deres menighedsform samt at aktualisere bibelske sandheder i kirke og samfund.

Kirkeligt Samråd i Århus Stift blev dannet i 1997. Det skete under indtryk af Folkekirkens læremæssige krise. Vi var flere med et bibelsk udgangspunkt som følte en forpligtelse til at værne om den klassiske kristne tro som den kommer til udtryk i den evangelisk-lutherske bekendelse.

  • Vi ønskede at rykke sammen for at støtte og opmuntre hinanden til fortsat frimodig tjeneste.
  • Samrådet har fra begyndelsen været et selvsupplerende samtaleforum af præster og lægfolk med forskellige baggrunde og fra forskellige geografiske dele af Århus Stift.
  • Siden 1997 har Samrådet afholdt et offentligt stiftsmøde hvert andet år med meget god deltagelse og har ved diverse lejligheder udtalt sig om aktuelle kirkelige spørgsmål.

En praktisk arbejdsdeling mellem ELN og det regionale netværk i Aarhus Stift kommer bl.a. til at bestå i, at det landsdækkende netværk vil tage sig af mere overordnede og principielle spørgsmål, mens Kirkeligt Samråd i Århus Stift mere naturligt er et forum, der giver Netværket ansigt regionalt.

Det vil ske gennem en række aktiviteter, bl.a.:

  • være et støtte-, samtale- og inspirationsforum til at være levende menighed på basis af bibel og bekendelse med vægtlægning på et velfungerende åndeligt lederskab, spiritualitet, fremme og styrke deltagelse i gudstjenestelivet og inspirere til frimodig evangelisation.
  • være til rådighed med vejledning, samtaler og foredrag for menigheder, fællesskaber og enkeltpersoner i Stiftet
  • fremme en konstruktiv samtalekultur mellem menigheder, organisationer og deres ledere på tværs af de forskellige kirkelige ordninger i sogne, missionsbevægelser, valg- og frimenigheder.
  • rejse teologiske pejlemærker for menighederne og deres ledere i dansk kirkeliv, særligt i Århus Stift, gennem dialog og debat i det offentlige rum.

Oplysninger