Gå til indhold

ELN i Viborg Stift (ELNV)

ELNV blev stiftet den 24. januar 2011. Allerede før stiftelsen var der blevet sendt et åbent brev til biskop Karsen Nissen i anledning af dennes offentlige skrivelse til menighedsråd og præster, hvor biskoppen begrunder sit synspunkt vedr. kirkelig velsignelse af homoseksuelle par.

Formålet er at løfte og virkeliggøre ELNs formål i Stiftet, og forsøger derfor lejlighedsvis at samle medlemmerne til drøftelse af den kirkelige situation. Det vurderes og vægtes forskelligt hvilke konsekvenser, der må drages, men behovet for både at stå sammen, støtte hinanden, og i situationen give hinanden frihed til at vælge forskellige veje sættes højt. Vi ønsker alle kæmpe for, at vi og hele Guds folk kan holdes fast på Guds Ords sandhed.

Oplysninger