Gå til indhold

ELN i Aalborg stift (ELNA)

Evangelisk Luthersk Netværk i Aalborg stift, forkortet ELNA, blev stiftet d. 3. maj 2011.

ELNA afholder netværksmøde minimum hvert andet år, men derudover kan der arrangeres forskellige arrangementer med aktuelle tematikker. Desuden ønsker man at bidrage til relevante debatter i de lokale medier, selvom disse ikke har tradition for kirkelig debat.

Der en nedsat en gruppe til at lede arbejdet, men da ELNA har en forholdsvis løs struktur, fungerer ledelsesgruppen i udgangspunktet primært som en samtalegruppe.

Oplysninger