Galten valgmenighed indretter nye kirkelokaler

Galten valgmenighed indretter nye kirkelokaler

Brian Christensen,  

URL: http://luthersk-netvaerk.dk/galten-valgmenighed-indretter-ny-kirke/