Gå til indhold

Sognekirkekonference

Konference for ansatte, frivillige, menighedsrådsmedlemmer og enhver der er engageret i Kirkens liv og vækst i de danske sognekirker. Arrangeres i fællesskab af Menighedsfakultetet, Dansk Bibelinstitut og Evangelisk Luthersk Netværk

Se programmet her

Tilmeld dig på Menighedsfakultetets hjemmeside her

9.30 Ankomst og kaffe
10.00 »Guds vision med sin kirke i Danmark
inkl. et globalt perspektiv«
ved sognepræst Sune Skarsholm
10.50 »Udfordringer ved den rummelige folkekirke«
ved sognepræst Niels Jørn Fogh
11.40 »Kaldet og mulighederne i folkekirken«
ved sognepræst Gert Nicolajsen
12.30 Frokost
13.30 Seminar modul 1
14.30 Kaffepause
15.00 Seminar modul 2
16.15 »Berigelsen ved en fast liturgi i en dynamisk tidsalder«
ved sognepræst Flemming Baatz Kristensen
17.00 Afrunding
17.15 Tak for i dag

Kontaktpersoner

Landssekretær Brian Christensen
Landssekretær

landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk
29 43 31 37
Læs mere

Brian Christensen (f. 1967), Holstebro
Landssekretær i ELN og frimenighedspræst ved Lemvig Bykirke

Oplysninger