Århus Bykirke – en kirke i vækst

Århus Bykirke – en kirke i vækst

Brian Christensen,  

Langfredag var TV2-Østjylland på besøg i Århus Bykirke og oplevede her en menighed der ikke kæmper med tomme kirkebænke, men til gengæld trækker fulde huse. Se indslaget her

Kirke for unge

Når der holdes gudstjeneste i Århus bykirke, “så er det stadig det gamle klassiske budskab, men i en ny indpakning”, siger hjælpepræst Daniel Lind. Det foregår på de unges præmisser og med god inddragelse af de unge selv i afvikling af gudstjenesten. “Det er fedt. Det er unge mennesker og det er god energi”, siger studerende Thomas Friis.”Århus Bykirke leverer et nutidigt budskab, som vi kan forholde os til i dag.” Der er en lang række tjenestegrupper i menigheden, hvor man selv kan bidrage og være aktiv.

En menighed i vækst

Med 370 medlemmer har Århus Bykirke mere end fordoblet sit medlemsantal i løbet af blot 4 år. Der afholdes 3 gudstjenester om måneden for stort set fulde huse, men der arbejdes på at der i efteråret kan blive plads til flere gudstjenester for at tilgodese nye medlemmer.

 

URL: http://luthersk-netvaerk.dk/arhus-bykirke-en-kirke-i-vaekst/