Gå til indhold
Præsteindvielse i Vendsyssel frimenighed

Præsteindvielse i Vendsyssel frimenighed

Søndag den 25. januar var en flot dag med sol og snepudrede marker og var desuden en særlig dag for cand. theol Peter Thise og Vendsyssel Frimenighed, da Peter først i gudstjenesten blev indviet som frimenighedspræst. Forhistorien er den, at det endnu ikke er for lykkedes Vendsyssel Frimenighed at kalde en præst. Derfor har frimenigheden på foreløbig et halvt år en periode med tilkaldepræster, og deriblandt er Peter Thise kaldet.

Peter har ikke tidligere skullet forrette gudstjeneste. For begge parter var det derfor et ønske, at indvielsen/ordinationen skulle være højtidelig og præcis med tale, ordinationslæsninger, tilspørgsel og bøn. Ritualet for indvielsen er udfærdiget af ELN´s pastorale vejleder Børge Haahr Andersen og landssekretær Brian Christensen stod på ELNs vegne for selve indvielsen. En smuk og bevægende dag for Peter Thise og de 70 andre deltagere i gudstjenesten.

Kærligheden må være liv og krop

Den åndelige vejleder for Vendsyssel Frimenighed, frimenighedspræst Peter Herbst sendte denne hilsen til menigheden i anledning af Peter Thise´s indvielse. “Tillykke med, at I nu har indsat Peter Thise til tjeneste hos jer i den kommende tid. Jeg er vis på, at I er i gode hænder hos Peter, som jeg kender som et bibelelskende og omsorgsfuldt menneske. Jeg hilser jer med ord fra Paulus, som en blivende og god påmindelse om at holde kærligheden varm og levende. Kærlighed kan kvæles i mangt og meget: I gold insisteren på sandhed blottet for situationsfornemmelse og empati; i kølig ligegyldighed; i evig travlhed og jag efter resultater; i selvoptagethed og en selvisk, følelsesjagende åndelighed.
Kærligheden må forblive levende og få krop i menigheden. Kærlighed til jeres ledere, til jeres forkyndere og præster, kærlighed til jeres by og hinanden, kærlighed til den, som endnu ikke har mødt Jesus. Og først og sidst: Bliv i Kristus, kærlighedens kilde og dødens overmand.

Paulus skriver:
“Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og  himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, da var jeg som en  rungende gonggong eller et støjende bækken. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab,  om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, da var jeg intet.”

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37